Jak resetovat pračku LG

V dnešní době jsou pračky užitečným spotřebičem, který usnadňuje každodenní rutinu. Pračky LG jsou v této oblasti velmi oblíbené pro jejich výkon a spolehlivost. Avšak, stejně jako u všech elektrospotřebičů, mohou se objevit problémy, které mohou vadit běžnému provozu. V takovém případě může být nutné provést resetování pračky LG. Jak na to a co vše při tomto procesu zohlednit, se dozvíte v následujícím článku.
Jak resetovat pračku LG

Pračky jsou dnes již nedílnou součástí moderní domácnosti. Lidé již nepracují s kbelíky vody a klučinami, ale místo toho používají automatické pračky, které umožňují jednoduše vložit oblečení, nastavit správný program a nechat pračku udělat práci. LG je jeden z největších výrobců praček na trhu a uživatelé těchto praček se často setkávají s problémy při používání, jedním z nich je resetování pračky LG.

V tomto článku se budeme zabývat otázkou jak resetovat LG pračku a co přesně to znamená. Vysvětlíme, jak vyřešit běžné problémy s LG pračkou a jak může resetování pomoci.

Co je resetování LG pračky?

Resetování pračky LG znamená vrátit ji do továrního nastavení, což umožňuje odstranit všechny uživatelské údaje a nastavení a vrátit ji do původního stavu. Tím se odstraní jakékoli problémy, které by mohly vzniknout během používání pračky.

Proč resetovat pračku LG?

Resetování pračky LG může pomoci vyřešit mnoho problémů, jako jsou chyby programů, nesprávná nastavení nebo chyby v samotné pračce. Pokud je něco špatně s touto pračkou, resetování pomůže vrátit ji do původního stavu, který se může ukázat jako řešení problému.

Jak resetovat pračku LG?

Existují různé způsoby, jak resetovat pračku LG, v závislosti na modelu pračky. Následující kroky jsou však obecné a mohou se aplikovat na většinu modelů praček LG.

Krok 1: Vypněte pračku
Zapnutou pračku je nejprve potřeba vypnout a odpojit ze zdroje energie. Není třeba vytáhnout zástrčku z elektřiny, stačí ji jen vypnout na vypínači.

Krok 2: Stiskněte tlačítka
Po vypnutí pračky stiskněte a podržte některá tlačítka na ovládacím panelu. Jaká tlačítka stisknout a držet závisí na modelu pračky LG. Obvykle se jedná o tlačítko Start nebo Možnosti.

Krok 3: Zapněte pračku a resetujte ji
Znovu zapněte pračku, aniž byste uvolnili stisknutá tlačítka. Po dobu 5 až 10 sekund držte stisknutá tlačítka, dokud se na displeji neobjeví zpráva „RESET“. Poté uvolněte tlačítka a počkejte, dokud pračka neprovede resetování.

Krok 4: Načtěte nové nastavení
Po dokončení resetování pračky LG se na obrazovce pravděpodobně objeví zpráva, aby nastavili nové místo zaměstnání. Nastavte příslušná tlačítka podle vašeho výběru a potvrďte.

Chyby a řešení

Nicméně, pokud se po resetování pračky objeví chyba, může být nutné kontaktovat servisní středisko LG. Následující je seznam nejběžnějších problémů s pračkou LG a jejich řešení.

Chyba „OE“ – tato chyba označuje potíže s vypouštěním vody, může být zapříčiněna ucpaným filtrem nebo hadičkou na vypouštění. Vyčistěte filtr nebo hadičku a pokusit se pračku znovu použít.

Chyba „UE“ – Tato chyba je hlášena, když váha prádla v pračce je příliš vysoká. V takovém případě stačí snížit váhu nebo rovnoměrně rozmístit oblečení.

Chyba „dE“ – Chyba dE může být způsobena tím, že dveře pračky nejsou pevně uzavřeny. Ujistěte se, že jsou dveře správně zavřené a uzamčené.

Chyba „LE“ – Tato chyba signalizuje problémy s motorem. V tomto případě je nejlepší se obrátit na autorizovaného servisního technika.

Chyba „FE“ – Problém s podavačem vody může vést k této chybě. Naplňte nádržku vodou a připojte ji k pračce.

Závěr

Resetování pračky LG je jednoduchý proces a může pomoci s mnoha problémy s pračkou. Pamatujte si však, že pokud se problémy s pračkou nadále objevují, může být nutné se obrátit na autorizovaného servisního technika. Snažte se pravidelně udržovat pračku čistou a v dobrém stavu a můžete si užívat bezproblémové praní.

Podobné příspěvky