Jak správně vyčistit chránič na zuby

Dobrý den, vítáme vás u návodu, jak vyčistit katalyzátor. Když se váš automobil ocitne ze dne na den na okraji silnice nebo přejde do nouzového režimu, může být to způsobeno zaplněním katalyzátoru. Nicméně, nezoufejte a nepřemýšlejte o výměně katalyzátoru, protože v tomto návodu najdete kroky, které můžete podniknout, aby zlepšily výkon vašeho automobilu.

Jak vyčistit katalyzátor

Katalyzátor je důležitou součástí každého moderního vozidla. Jeho účelem je snížit emise zplodin spalování a chránit životní prostředí. Protože se katalyzátor nachází v přímém kontaktu s výfukovými plyny, může se vlivem neustálého znečišťění brzy zanášet a tím ztrácet svou funkci. V tomto článku si vysvětlíme, jak vyčistit katalyzátor a jak mu tak prodloužit jeho životnost.

Co je katalyzátor

Katalyzátor je obvykle umístěn v přívodu výfukových plynů po katalyzátoru a plní úlohu redukce emisí. Zjednodušeně řečeno, katalyzátor mění přebytečné plynové emise z motoru na méně škodlivé plyny, jako je oxid uhličitý a voda. Při této přeměně se oxid uhličitý a voda odvádějí ven z výfukového systému, a tak se také snižuje množství zápachu z plynu.

Jaké jsou příznaky zaneseného katalyzátoru?

Pokud je katalyzátor příliš zanesen, pak motor nemusí hladce běžet, v zatáčkách může docházet k nenápadnému zadrhávání, zvyšuje se spotřeba paliva a může se snížit výkon motoru. Pokud je katalyzátor zanesený nebo zcela zničený, mohou se objevit nabroušené zvuky z výfukového systému a v horším případě i jiskry.

První kroky při čištění katalyzátoru

Pokud je katalyzátor zanesen, existuje několik kroků, které bychom měli udělat dříve, než zkusíme čištění. Nejprve se přesvědčíme, zda je ten problém skutečně v katalyzátoru a ne v jiném místě výfukového systému. Poté znovu zkontrolujeme, zdali je dobrý stav dalších součástí výfukového systému, jako jsou lambda sondy, které monitorují množství kyslíku výfukových plynů, nebo měnič tepla, který využívá tepelný odvod z výfukových plynů k ohřevu vnějšího vzduchu. Pokud tyto prvky nepracují správně, mohou výfukové plyny způsobovat větší problémy samy o sobě a čištění katalyzátoru nebude řešením.

Čištění katalyzátoru

Pokud katalyzátor stále zanechaný, můžeme zkusit některé možnosti čištění:

Použití aditiv
Existují aditiva, která se přidávají do paliva, aby pomohla snížit emise a ředí zbytky výfukových plynů. Tyto kapaliny mohou pomoci rozpouštět a odstraňovat zbytky z katalyzátoru. Nicméně, tato metoda se ukazuje být méně účinná než některé z alternativ.

Výměna katalyzátoru
Pokud se rozhodneme pro výměnu katalyzátoru, cena se pohybuje od 5,000 do 30,000 Kč pro různá vozidla. Ceny katalyzátorů závisí na značce a modelu, ale také na velikosti motoru a rok výroby vozidla. Pro mnohé mladší modely vozidel je možné koupit katalyzátor a vyměnit ho sami, ale pro starší modely je to mnohem těžší.

Mechanické čištění

Mechanické čištění katalyzátoru se ukázalo jako nejúčinnější metoda. Čištění katalyzátoru provádí autoopravna specializovaná na stavební katalyzátory. Specializovaná čištění katalyzátorů mohou zachránit náklady na nákup nového katalyzátoru a pomoci chránit životní prostředí.

Závěr

Katalyzátor je velmi důležitou součástí moderních vozidel a pomáhá snižovat emise zplodin spalování. Je také ale náchylný k tomu, aby se zanášel a ztrácel svou funkci. Pokud je katalyzátor zanesený, měli bychom se nejprve ujistit, že je opravdu problém v katalyzátoru a ne v jiných součástech výfukového systému. Pokud potřebujeme vyměnit katalyzátor, musíme připravit nemalé finance. Nejlepší a nejefektivnější způsob, jak vyčistit katalyzátor, je nechat ho čistit v opravně, kde se specializují právě na tuto činnost.

Podobné příspěvky