Jak čistit malovanou stěnu: postup

Jak vymazat okno příkazového řádku v MATLABu je otázkou, kterou si kladou uživatelé této programovací platformy. Toto okno umožňuje interaktivní práci s MATLABem, ale může být časem plné nepotřebných informací a zápisů. V této článku se podíváme na různé způsoby, jak můžete vymazat okno příkazového řádku v MATLABu a udržet tak své pracovní prostředí čisté a přehledné.
Jak vymazat okno příkazového řádku v MATLABu

Jakékoli okno příkazového řádku v MATLABu poskytuje uživateli možnost zadávání příkazů a pokusů o řešení problémů. Však se může stát, že se okno příkazového řádku stane nepřehledným a obtížným k použití. V takovém případě se může hodit vymazání tohoto okna. V následujícím článku se podíváme na to, jak vymazat okno příkazového řádku v MATLABu.

Krok jedna: Zavřete okno příkazového řádku

Jednoduše zavřete okno příkazového řádku tak, že kliknete na ikonu v pravém horním rohu nebo na křížek v levém horním rohu okna. Toto okno se dále nezobrazí, dokud ho znovu neodkliknete. Avšak tato metoda není úplně praktická, jelikož každý uživatel bude muset znovu okno znovu otevřít, aby mohl používat příkazovou řádku.

Krok dva: Vymažte okno příkazového řádku pomocí příkazu

Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak úplně vymazat okno příkazového řádku, je pomocí speciálního příkazu. Po zadání tohoto příkazu se vaše okno příkazové řádky úplně vymaže a bude jako nové. V následujícím kroku se podíváme na to, jak tento příkaz použít.

Krok tři: Použijte příkaz „clc“

Příkaz „clc“ znamená „clear the command window“, což je anglický výraz pro vymazání okna příkazového řádku. Pokud tento příkaz zadáte do MATLABu, okno příkazového řádku se vymaže a vrátí se do svého výchozího stavu.

Krok čtyři: Použití zkrácené verze příkazu „clc“

Můžete také použít zkrácenou verzi příkazu „clc“, což je dvojice teček za sebou – „..“. To znamená to samé jako příkaz „clc“. Použití této zkrácené verze příkazu může být pro některé uživatele rychlejší a pohodlnější.

Krok pět: Použít zkrácenou verzi příkazu „clc“ na klávesnici

Pokud jste v MATLABu často používají okno příkazového řádku, můžete si přidat klávesovou zkratku pro rychlé vymazání okna. To můžete udělat pomocí příkazu „shortcut“. Avšak my se podíváme na to, jak si takovou zkratku vytvořit pro příkaz „clc“.

1. Klikněte na „Home“ v horní nabídce MATLABu.
2. Klikněte na „Preferences“ v dolní části nabídky.
3. Klikněte na „Keyboard“ v menu po levé straně obrazovky.
4. Klikněte na „Shortcuts“ v dolní části okna „Keyboard“ a zvolte „MATLAB“.
5. Klikněte na možnost „New Shortcut“ v dolní části okna „Keyboard“.
6. Zadejte klávesovou zkratku (například „Ctrl+D“) do pole „Shortcut“.
7. Do pole „Command“ zadejte „clc“.
8. Klikněte na tlačítko „Add“ a nakonfigurujte zkratku.

Teď máte hotovou klávesovou zkratku pro rychlé vymazání okna příkazového řádku.

Závěr

V tomto článku jsme se dozvěděli, jak vymazat okno příkazového řádku v MATLABu pomocí příkazu „clc“. Tento příkaz může být užitečný pro uživatele, kteří se snaží udržet své okno příkazového řádku čisté a přehledné. Můžete také vytvořit klávesovou zkratku pro rychlé zavření okna, což je ideální pro uživatele, kteří příkazovou řádku často používají. S těmito tipy se snadno zbavíte nechtěných příkazů a můžete také vyčistit své okno příkazového řádku.

Podobné příspěvky